ما را دنبال کنید:

شرکت پیام فردا

پیام فردا با مدیریت مرتضی ایمانی‌پور، در کنسرسیوم پیام حنان – پیام فردا در زمینه فروش و خدمات پس از فروش سیستم‌های امنیتی با پیام حنان همکاری دارد. شرکت پیام حنان تولیدکننده سیستم‌های ضدسرقت کتابخانه‌ای است و شرکت پیام فردا در عملیات فروش، نصب، خدمات پس از فروش این سیستم‌ها با پیام حنان همکاری دارد. قرارداد همکاری این دوشرکت از نوع جوینت ونچر است و این کنسرسیوم با همکاری یکدیگر سهم ویژه‌ای را در بازار سیستم‌های ضدسرقت به خود اختصاص داده‌اند. پیام حنان در فاز تولید توانسته صفر تا صد سیستم ضدسرقت را تولید ملی نماید و با ایجاد یک بازار رقابتی در فضای اقتصاد مقاومتی در کنسرسیوم پیام حنان – پیام فردا کنسرسیوم دانش بنیانی را تشکیل داده‌اند تا مطمئن‌ترین سیستم ضد سرقت کتابخانه‌ای را به کاربران ارائه نمایند.

شعار بینش عمیق، تصمیم دقیق پیام حنان را برآن داشت تا در زمینه سیستم‌های ضدسرقت بهترین را تولید نماید و همواره توسعه‌ی آنرا در دستور کار خود قرار دهد.