ما را دنبال کنید:

نما، نمایه سازی ماشینی مقالات، نشریات، پایان‌ نامه‌ها

نما، نمایه سازی ماشینی مقالات، نشریات، پایان‌ نامه‌ها

کارشناسان واحد تحقیق در عملیات شرکت پیام حنان با تعریف یک پروژه عملیاتی، موفق به نمایه سازی مقالات نشریات، پایان نامه‌ها و.... به صورت خودکار گردیدند و توانستند ابزار نرم‌افزاری آن را طراحی و تولید نمایند.

 این توفیق منجر به ارائه “سرویس نمایه سازی ماشینی مقالات" از گروه تحقیق در عملیات این شرکت گردید.

این محصول به صورت خودکار از محتوای مقالات، عملیات نمایه سازی و استخراج متادیتا را انجام می‌دهد و با تهیه خروجی‌های متعدد از متادیتا، امکان انتقال آن را به هر سامانه کتابخانه‌ای فراهم می‌نماید. این نرم‌افزار به منظور خدمات نمایه سازی ماشینی مقالات و نشریات، طراحی و پیاده سازی شده است و با ضریب دقت 95 %، عملیات نمایه سازی را انجام می‌دهد.

امروزه حجم و سرعت تولید اطلاعات علمی، بالاخص مقالات، به گونه‌ای است که ساماندهی این حجم از اطلاعات در زمان کوتاه میسر نمی‌باشد. لذا تیم تحقیق در عملیات شرکت پیام حنان با تعریف یک پروژه جامع در این زمینه، موفق به طراحی و تولید سامانه نما "نمایه سازی ماشینی مقالات نشریات" گردید.

این سرویس که استخراح متادیتا از محتوای منابع دیجیتال مقالات را ماشینی (خودکار) انجام می‌دهد، با ارتقاء کیفیت، استخراج فراداده‌ها، سازماندهی مقالات در کسری از زمان با دقت بالا از درگاه آن صورت می‌پذیرد.

از جمله امکانات سرویس نما می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • استخراج ماشینی بالغ بر 95% از متادیتای مقالات نشریات و پایان‌ نامه‌ها
  • تماماً مبتنی بر وب
  • تهیه خروجی Bibtext، RIS، EndNote، Excel، ISO2709، DCMI، و ...
  • سرعت بالای استخراج
  • ضریب دقت 95% در استخراج متادیتا

یکی از اهداف اصلی " سرویس نما" تسهیل و تسریع دسترسی به منابع اطلاعات علمی است. با ایجاد متادیتا از محتوا، عملیات دسترسی، تسریع و تسهیل می‌شود. این محصول بصورت مبتنی بر رکورد برای مراکزی که نمایه سازی منابع دیجیتال (نشریه، مقاله، پایان نامه) خود را انجام ندادند با عملیات خودکار نمایه سازی، کلیه منابع را دسترس پذیر می‌نماید.