ما را دنبال کنید:

اتوکلاو کتابخانه‌ای

اتوکلاو کتابخانه‌ای

منابع آرشيوي و كتابخانه‌اي با گذشت زمان  و شرايط نامناسب محيطي مي‌توانند منبع تغذيه مناسبي براي رشد ميكرو اورگانيسم‌ها شامل قارچ‌ها و باكتري‌ها ونيز حشرات و جوندگان باشند . در بخش آفت زدائي ؛ منابع آلوده  با روش تخصصي متداول ، ضد عفوني مي‌شوند. آفت زدائي آثار مكتوب با استفاده از سيستم اتيلن اكسايد در خلاء  با توجه به ظرفيت محفظه دستگاه اتيلن اكسايد در خلاء مي‌توان آثار را در حجم‌هاي انبوه و با سرعت بالا آفت زدائي كرد.

به دليل سرعت بسيار زياد تخريب آثار، توسط فرايندهاي فرسودگي شيميائي؛ بيولوژيكي و زيست محيطي؛ تعيين نوع آسيب‌ها؛ چگونگي رفع آسيب‌ها  و اعمال روش‌های حفاظتی می‌تواند از تخريب بيشتر منابع جلوگيری نمايد.

 با استفاده از دستگاه اتوکلاو کتابخانه‌ای از این پس می‌توانید منابع کتابخانه‌ای به ویژه منابع قدیمی که بیشتر در معرض آسیب‌های فیزیکی و یا شیمیایی هستند و ممکن است آلوده به قارچ‌ها و باکتری‌ها، حشرات و جوندگان باشند را ضد عفونی و آسیب زدایی نمایید.

 شرکت پیام دستگاه‌های اتوکلاو ویژه کتابخانه را در دو مدل با مشخصات به شرح ذیل ارائه می‌نماید: