ما را دنبال کنید:

خدمتی دیگر از پیام حنان

اندیشکده پیام حنان

"اندیشکده پیام حنان" قصد دارد تازه‌های علم اطلاعات و دانش شناسی را با ارائه مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتاب، تازه‌های نشر و مدیاهای علمی در این حوزه در اختیار اندیشمندان قرار دهد. این گروه تنها گروه تعاملی است که با مشارکت اندیشمندان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی به اشتراک اطلاعات می‌پردازد و با مشارکت اندیشمندان خود که همان اعضای گروه هستند مفاهیم حوزه را با توضیحات مستند در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

ادامه مطلب