ما را دنبال کنید:

پەیوەندی کردن

بنکەی ناوەندی

دفتر تحقیق و توسعه

  •  
   کاتی دەوام

   شەممە تا چوارشەممە / ۸:۰۰ – ۱۷:۰۰

   پێنج شەممە / ۸:۰۰- ۱۲:۰۰
  •  
   ژمارە تەلەفوونەکانی بەشی پشتیوانی
   ۸۸۵۳۶۶۰۷
  •  
   تەلەفوونەکانی ۷*۲۴
   ۰۹۳۹۳۲۴۳۵۲۴ و ۰۹۱۹۳۲۴۳۵۲۴
  •  
   تەلەفوونەکانی یەکەی فرۆشتن
   ۸۸۱۷۵۱۴۶ و ۸۸۱۷۵۱۴۹
 • تەلەفوون: ۸۸۵۳۳۷۱۵ و ۸۸۱۷۵۱۴۶ 
 • تەلەفاکس: ۸۸۵۳۶۱۲۳ و ۸۸۱۷۵۱۴۹

 


 

راهنمای دسترسی به دفتر مرکزی

 

راهنمای دسترسی به دفتر تحقیق و توسعه