ما را دنبال کنید:

پروژه‌های سازماندهی

پروژه‌های سازماندهی

پروژه سازماندهی منابع کتابخانه از جمله خدماتی است که پیام حنان به مشتریان ارائه می‌دهد. هر کتابخانه برای اینکه بتواند کلیه منابع خود را قابل جستجو و امانت برای کاربران نماید نیاز به انجام فرایندهایی می‌باشد. این فرایندها شامل سازماندهی و آماده سازی است. به دلیل حجم زیاد اطلاعات و تنوع محمل‌های اطلاعاتی پروسه انجام آن نیاز به صرف هزینه‌های زمانی و نیروی انسانی بالایی دارد. پیام حنان با توجه به اجرای پروژه‌های موفقیت آمیز و گسترده، در این راه به یاری مراکز شتافته و با انجام پروژه‌های آماده سازی و سازماندهی منابع، بهترین مجموعه قابل استفاده را به ارمغان می‌آورد.