ما را دنبال کنید:

قرائتگر کارت عضویت RFID

قرائتگر کارت عضویت RFID

شرکت پیام در راستای تجهیز کتابخانه‌ها به فن‌آوری RFID یکی از کاربردی‌ترین راهکار برای شروع بهره‌برداری از این فن‌آوری را در میز امانت پیشنهاد می‌نماید. در میز امانت هر مرکز یک قرائتگر (RFID Card Reader) نصب و عملیات شناسایی اعضاء از طریق کارت هوشمند RFID صورت می‌پذیرد. با استفاده از این قرائتگر عملیات امانت، عودت و یا تمدید به راحتی صورت می‌پذیرد.