ما را دنبال کنید:

چاپگر میز امانت

چاپگر میز امانت

طراحی این چاپگر، امکان بهره‌برداری از چندین عملـکرد را به صورت همزمان در اختیار میـز امانـت قرار می‌دهـد. از این چاپگرها نه تنها می‌توان در میز امانت استفاده نمود بلکه درایستگاه‌های جستجو نیز کاربری ویژه‌ای دارد. از جمله امکانات این چاپگر عبارتند از :

  • تولید برگه رسید تحویل مدرک
  • تولید بارکد عضو و مدرک
  • ارسال برگه درخواست امانت
  • کنترل خودکار صف میز امانت
  • حذف کارت امانت
  • کنترل خروج مدرک از کتابخانه
  • صدور مجوز خروج مدرک ازکتابخانه
  • چاپ رسید امانت